Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Jewish History II

Class at Hussite Theological Faculty |
L0131

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

V LS AKADEMICKÉHO ROKU 2023-2024 bude výuka probíhat každé úterý od 8h30 do 10h v učebně H401

Témata:

Židovská diaspora v 16. - 18. století v západní Evropě (Pyrenejský poloostrov, Francie, Anglie, Holandsko a německé země). Židovská diaspora v 16. - 18. století ve střední a východní Evropě (české země, Polsko, Rusko). Osvícenství, francouzská revoluce, Napoleonovy reformy a jejich význam pro emancipaci a integrační proces židovského obyvatelstva v západní Evropě 19. století. Osvícenské reformy panovníků i ohlasy francouzské revoluce a jejich vliv na postavení židovského obyvatelstva ve střední a východní Evropě v 19. století. Osmanská říše, evropské vlivy i transformace tradičního postavení židovského obyvatelstva v islámských zemích v 19. století až do první poloviny 20. století. Základy a rozvoj židovské diaspory v USA v 19. století a na počátku 20. století. Židé v evropských národnostních státech v první polovině 20. století a Šoa v Evropě. Počátky sionismu, vznik a rozvoj židovského jišuvu v Palestině v letech 1880-1945. Vznik Státu Izrael a jeho vnitrostátní rozvoj i mezinárodní postavení v letech 1948-1977. Stát Izrael a jeho vnitřní i mezinárodní vývoj v letech 1977-2005. Židé v českých zemích a v Československu od konce 19. století do současnosti. Židé a židovská diaspora v Evropě a v USA v druhé polovině 20. století a na počátku 21. století.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem druhé části dvou-semestrálního přednáškového cyklu - povinného pro studenty judaistiky - je seznámit posluchače s osudy židovského národa v období od 16. do 21. století v různých diasporách i v obnoveném Státu Izrael, a všímat si kulturních, společensko-ekonomických i politických interakcí v rámci dominujících majoritních společností.