Charles Explorer logo
🇬🇧

The Hebrew of Medieval Rabbinical Texts I

Class at Hussite Theological Faculty |
L0141

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Četba vybraných pasáží, překlad, výklad slovní zásoby, charakteristických rysů jazyka a interpretace obsahu. Četba textů: Sefer ha-Chinuch (13. století); Maimonides: Mišne Tora; Nisim ben Ja’akov: Sefer Ma’asijot aj.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními tématy, která byla středem zájmu středověkých autorů, se specificky rabínským pojednáním témat, se specifickým slovníkem a různými typy textů. Příklady používaných textů při výuce: Sefer ha-Chinuch (13. století); Maimonides: Mišne Tora; Nisim ben Ja’akov: Sefer Ma’asijot aj.

Podmínkou absolvování kurzu je znalost gramatiky hebrejštiny, schopnost číst nepunktované texty a překládat s pomocí slovníků. Absolvent získá základní přehled o charakteru tradiční středověké a raně novověké židovské tradiční literatury. V případě přechodu na distanční výuku bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty. Zápočet proběhne on-line nebo v rámci prezenční výuky.