Charles Explorer logo
🇬🇧

Reading and Interpretation of the Aramaic Texts of the Babylonian Talmud II

Class at Hussite Theological Faculty |
L0146

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Četba vybraných aramejských textů, výklad gramatiky a interpretace přečtených pasáží. Příklady čtených aramejských textů: traktát Bava Batra (58ab): moudré jednání rabiho Banai; Bava Meci’a (84a): obrácení Reš Lakiše; halachické texty z traktátu Berachot (2a-3a) a Pesachim (102b-104a).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Obsahem předmětu je četba vybraných aramejských textů babylónského Talmudu, jejich překlad doprovázený gramatickým výkladem a interpretace jednotlivých textů s použitím příslušných moderních a klasických komentářů.

Důraz je kladen na četbu textů, rozšiřování slovní zásoby, na práci s komentáři a na zvládnutí technické a exegetické terminologie. Vybrané texty: aramejské pasáže z babylónského Talmudu. Pro absolvování tohoto předmětu je požadována znalost gramatiky aramejštiny babylónského Talmudu v rozsahu základního kurzu aramejštiny babylónského Talmudu I. a II. Absolvováním tohoto kurzu se student seznámí s charakterem a strukturou aramejských textů a tyto znalosti mu umožní samostatné studium dalších aramejských (nebo smíšených aramejsko-hebrejských) textů babylónského Talmudu. V případě přechodu na distanční výuku bude tento předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty. Tento předmět bude zakončen zápočtem udíleným na základě 70% účasti