Charles Explorer logo
🇬🇧

Modern Theology of the 19th and 20th Centuries

Class at Hussite Theological Faculty |
L0153

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Od osvícenství k romantismu – prameny protestantské liberální teologie

Inspirace Kantem – Julius August Ludwig Wegscheider

Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher a jeho předchůdci

Hegelova dialektika v teologii – Philipp Konrad Marheineke a Ferdinand Ch. Baur

Teologie a teosofie – Richard Rothe

Konec teologie – Ludwig Feuerbach a David Friedrich Strauss

Probuzenecká teologie – J. Ch. Blumhardt a erlangenská škola

Ritschlova škola a Kulturprotestantismus

Poslední velikáni teologie XIX. století – Ernst Troeltsch a Adolf Harnack

Náboženský socialismus – Leonhard Ragaz

Dialektická teologie – Karl Barth

Multidimenzionální pochopení skutečnosti – Karl Heim

Teologie biblického personalismu – Emil Brunner

Teologie kultury – Paul Tillich

Nenáboženská interpretace víry – Rudolf Bultmann

Odpor a odevzdanost – Dietrich Bonhoeffer

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět Teologie a náboženská filozofie XIX. a XX. století seznamuje studenty s nejvýznamnějšími teologickými koncepty důležitých osobností tohoto období. Na konci kurzu by měl být student schopen analyzovat základní typy teologického myšlení současnosti a identifikovat jejich předchozí formy, měl by též dokázat samostatně hovořit k jednotlivým disciplínám systematické teologie v souvislosti s těmito směry a osobnostmi.

Poznámka k distanční výuce:

V případě přechodu na distanční výuku bude tento předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty.

Bližší informace a pokyny k instalaci MS Teams: https://dl.cuni.cz/ms-teams/ a na https://htf.cuni.cz/HTF-747.html.