Charles Explorer logo
🇬🇧

Religion in Modern Czech Society I

Class at Hussite Theological Faculty |
L0155

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Předběžný rozvrh témat přednášek:

1. Římskokatolická nová hnutí v současné české společnosti

2. Evangelikalismus v současné české společnosti

3. Pentekostalismus v současné české společnosti

4. Judaismus v současné české společnosti

5. Esoterická a mystická tradice v české společnosti

6. Esoterická tradice a anthroposofie v české společnosti

7. Esoterická tradice, hnutí Nového věku a nenáboženská spiritualita v české společnosti

8. Pohanství a hnutí Nového věku v současné české společnosti

9. Islám v současné české společnosti

10. Islám a indické tradice v současné české společnosti

11. Indické tradice a buddhismus v současné české společnosti

12. Buddhismus v současné české společnosti

13. Čínské duchovní tradice v současné české společnosti a závěrečné shrnutí

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurs seznamuje studenta s nejdůležitějšími podobami současného náboženského života v české společnosti. Student dokáže rozpoznat ty podoby, které se zdají být v současnosti atraktivní, životaschopné a ve fázi růstu, a porozumí zdrojům této atraktivity pro člověka v tzv. postmoderní době.

V nauce i praxi popisovaných společenství dokáže analyzovat způsoby, jimiž jsou současní lidé nábožensky oslovováni. Je schopen ocenit společenský přínos jednotlivých náboženských společenství a odhalit zdroje možného společenského napětí.

Je tím pádem schopen argumentovat ve prospěch svobody náboženství a náboženského pluralismu, aniž by podceňoval možnost vzniku konfliktů.