Charles Explorer logo
🇬🇧

Latin IV

Class at Hussite Theological Faculty |
L0164

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Latinská morfologie a syntax: vedlejší věty příčinné, časové, podmínkové, přípustkové, účinkové; obsahové věty oznamovací se spojkou "quod" a "ut"; vztažné věty konjunktivní; gerundium; gerundivum a opisné časování trpné. Cvičení a překlad vět, souvětí a textů.

Výstup: zkouška zahrnující látku lekcí I - XXIV učebnice PŘECECHTĚLOVÁ, Milena. Latina nejen pro teology. 2. vydání, Praha: Zdenka Barcalová, 2009, 224 s., ISBN 80-903178-1-2 a prezentaci překladu a mluvnického rozboru zadaných latinských textů.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Vstupní požadavky pro zapsání kursu: pochopení, znalost a schopnost aplikace látky probrané ve výuce předmětu

Latina I., Latina II. a Latina III. Kurs slouží k výkladu a procvičení zbývajících latinských morfologických specifik

(gerundium, gerundivum) a jejich konstrukcí. Dále se v jeho rámci probírají zbývající druhy latinských vedlejších vět. Studenti jsou informováni i o významnějších zvláštnostech neklasické latiny. Absolvováním kursu si student osvojuje dovednost aplikovat probrané partie latinské mluvnice, znát zásady korektní práce s textem a pracovat s přiměřenými latinskými texty pocházejícími z různých období.

V případě přechodu na distanční výuku bude předmět Latina IV. vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty.

Předmět bude zakončen standardní ústní zkouškou.