Charles Explorer logo
🇬🇧

Reading from the Works of E. Husserl and M. Heidegger, with Commentary I

Class at Hussite Theological Faculty |
L0169

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Ontologie, gnozeologie Husserlovy a Heideggerovy filosofie. Texty dosud u nás neznámé jsou analyzována na přednáškách, následuje diskuse.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Četba dosud u nás nevydaných či jen velmi málo známých Heideggerových a Husserlových spisů s následnou diskusí. Předpokladem je základní porozumění fenomenologii v rozsahu výuky na středních školách.

Zu den Sachen selbst!