Charles Explorer logo
🇬🇧

Reading Texts - Greek II

Class at Hussite Theological Faculty |
L0180

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Literární a historický úvod do aktuálně zvoleného textu (autor a jeho dílo, žánr textu, adresáti a historické okolnosti jeho sepsání). Systematická četba díla v originálním jazyce, překlad a interpretace jeho myšlení s výklady myšlenkových zdrojů a kontextů.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz je věnován komentované četbě vybraného textu (vždy se volí jiné texty). Student si během seminářů prohloubí pasivní kompetenci v řeckém jazyce tím, že si procvičí známou řeckou gramatiku a seznámí se s dalšími gramatickými formami a slovní zásobou, které se vyskytnou ve studovaných textech. Student se seznámí se základními metodami práce se starověkým filozofickým nebo teologickým textem (užití kritického aparátu edice, sémantická analýza, hermeneutické a translatologické postupy). Vstupní požadavky: Znalost

řeckého jazyka na úrovni minimálně Řečtina II. (Novozákonní řečtina II.).