Charles Explorer logo
🇬🇧

Ancient Philosophy

Class at Hussite Theological Faculty |
L0234

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Úvod do studia antické filozofie: cíle, metody, limity poznání a přesahy do dalších disciplín. Archaické období a presokratovští myslitelé.

Klasické období, athénská polis, sofisté a Sókratés. Platón a stará Akadémia.

Aristotelés a začátek peripatetické školy. Řečtí atomisté. Hellénistické období, kulturní a politická charakteristika, hellénistické školy.

Stoicismus a kynismus, nauka a životní styl. Epikúros a epikúrejská škola, nauka a životní styl.

Skepticismus, Pyrrhón a střední akademie.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Student bude umět charakterizovat jednotlivá období, v nichž se rozvíjela antická filozofie (presokratici, klasické období, helénistické období, římské období a pozdní antika) a vysvětlit názory hlavních škol (klasická a střední akademie, Aristotelés a peripatetici, stoicismus a kynismus, epikureismus, skepticismus a pyrrhonismus, pythagoreismus, novoplatonismus) v oblasti epistemologie, fyziky a etiky. Bude umět chronologicky zařadit hlavní postavy antické filozofie, charakterizovat jejich filozofické názory, případně je přiřadit k filozofickým školám.

Bude umět vysvětlit zadané řecké termíny v relevantních filozofických kontextech.