Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to the Study of Religions II

Class at Hussite Theological Faculty |
L0347

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz Úvod do religionistiky II. uvádí do základních teoreticko-metodologických otázek oboru. Záměrem je seznámit studenty s dějinami, osobnostmi a diskuzemi vedenými na půdě religionistiky. Studenti si osvojí základní problémy oboru. Znalosti zde získané pak rozvíjejí v teoreticko-metodologických seminářích, které na přednášku navazují.

V případě povinné distanční výuky bude kurz probíhat za využití prostředí Moodle, společně s přímou online výukou (v čase určeném rozvrhem fakulty) a bude-li to možné, formou individuálních konzultací. O konkrétní formě výuky budou zapsaní studenti informováni emailem.