Charles Explorer logo
🇬🇧

New Testament Greek II

Class at Hussite Theological Faculty |
L0431

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obsah jednotlivých hodin se kryje s obsahem cvičení 11-22 v učebnici.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Výklad řecké morfologie a větné syntaxe, doplněný cvičeními, četbou a překladem novozákonních řeckých textů v učebnici J. BARTOŇ, Uvedení do novozákonní řečtiny.

Student umí číst řecký text, skloňovat členy, substantiva a adjektiva 1. a 2. a 3. deklinace, určovat a překládat slovesné tvary v rozsahu probraných lekcí. Umí překládat participia ve všech jeho funkcích.