Charles Explorer logo
🇬🇧

Liturgical Singing II

Class at Hussite Theological Faculty |
L0438

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Pěvecká cvičení jako součást rozcvičky. Teoretické i praktické nastudování liturgie CČSH podle Karla Farského.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Jedná se o předmět vyučovaný v individuálních lekcích. Teoretický výklad, praktické osvojování základů pěvecké techniky, nastudování liturgie CČSH podle dr.

Farského. Cílem je zdravé nasazení a modulace pěveckého hlasu a studium liturgie.