Charles Explorer logo
🇬🇧

Theology of the Sacraments of the Czechoslovak Hussite Church

Class at Hussite Theological Faculty |
L0454

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Biblické prameny křesťanských svátostí a jejich teologie. Raně křesťanské prameny svátostné praxe a její teologické reflexe: Didaché, Traditio apostolica, Didaskalia apostolorum, Apologie Justina Mučedníka, mystagogické katecheze Cyrila Jeruzalémského a Ambrože Milánského.

Aurelius Augustinus, Tomáš Akvinský a katolická tradice. Pojetí svátostí v tradici světové reformace.

Pojetí svátostí v myšlení zakladatelské generace CČSH. Pojetí svátostí v dokumentu Základy víry Církve československé husitské.

Teologie svátostí v kontextu liturgické praxe CČSH. Komparace telogie svátostí CČSH se současnou ekumenickou teologie svátostí, prezentovanou na vybraných ekumenických textech (Limské dokumenty, Dohody z Porvoo, Leuemberská konkordie, Mezinárodní konzultace mezi ŘKC a Anglikánským společenstvím, Mezinárodní konzultace mezi Lutherskými církvemi a Anglikánským společenstvím).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je uvedení do základních otázek teologie svátostí v tradici husitské teologie Církve

československé husitské (CČSH) se zřetelem k tématům současné liturgické teologie. Absolventi předmětu vysvětlí základní pojmy teologie svátostí a charakterizují významné změny v jejich chápání ve vybraných epochách dějin teologického myšlení. Čte pramenné texty teologie svátostí, identifikuje jejich literární formy a objasňuje jejich vliv na způsob pojednání tématu (katecheze, homílie, výklad biblického textu, apologie, kvestie, oficiální dokumenty apod.). Ve studovaných texech identifikuje základní tvrzení a argumenty v jejich prospěch, porovnává je mezi sebou a nalézá odlišnosti. Vysvětlí základní důrazy teologie svátostí v tradici husitské teologie

CČSH, objasní vztahy mezi jejím systematicko-teologický konceptem a konkrétní liturgickou praxí a posoudí míru jejich korelace. Kriticky zhodnotí návaznost teologie svátostí CČSH na současnou ekumenickou diskuzi o svátostech a jejich vzájemném uznání církvemi.