Charles Explorer logo
🇬🇧

Ecclesiastical History of the Modern Age

Class at Hussite Theological Faculty |
L0468

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Terminologie. Předpoklady evropské reformace.

Martin Luther a luterská reformace po rok 1555. Huldrych Zwingli a reformace.

Radikální reformace. Jan Kalvín a kalvínská reformace. Šíření reformace v Evropě.

Luteranismus po Lutherovi. Kalvinismus po Kalvínovi.

Anglická reformace. Katolická reforma a protireformace, potridentský katolicismus.

Katolicismus po Vestfálském míru - galikanismus, jansenismus. Evangelické církve I. (puritanismus).

Evangelické církve II. (luterská ortodoxie, mystický spiritualismus). Pietismus.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je zprostředkovat studentům vhled do základních dějinných momentů a klíčové problematiky období evropské reformace po začátek velké francouzské revoluce. Evropská reformace bude představena jako zlomový bod moderní evropské historie, vedoucí ke konfesionalizaci Evropy a vzniku různých proudů protestantismu.

Výklad jednotlivých témat a pojmů je soustředěn na prvky kontinuity a diskontinuity církevního vývoje při důsledném aplikování komparativního přístupu. Student bude schopen reflektovat rozmanitost i vzájemnou podmíněnost forem a dynamiky změn v historickém vývoji církve.

Bude schopen porozumět reformaci a období konfesionalismu ve složitých společenských a kulturních souvislostech. Student získá základní orientaci a východisko k dalšímu studiu.