Charles Explorer logo
🇬🇧

Ecclesiastical History of Modern Times (1789-1991)

Class at Hussite Theological Faculty |
L0469

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurs přináší seznámení s moderními církevními dějinami. Poskytuje základní přehledové znalosti o formování křesťanstva v moderní éře a v éře globalizovaného světa. Vývoj křesťanstva sleduje v kontextu klíčových světových událostí.

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

- Popsat zlomová historická období a klíčové události ve světových dějinách období 1789-1991 a uvést je do souvislostí s dějinami církve.

- Identifikovat stěžejní mezníky ve vývoji moderních církevních dějin.

- Posoudit kriticky vybrané události moderních církevních dějin v kontextu světových dějin.

- Rozlišit metodologické přístupy v moderních církevních dějinách.