Charles Explorer logo
🇬🇧

Religion, Culture and Society in Reformation Europe

Class at Hussite Theological Faculty |
L0473

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Reformační Evropa a okolní svět - všeobecné aspekty I. Reformační Evropa a okolní svět - všeobecné aspekty II.

Ekonomická situace Evropy. Přírodní vědy.

Každodenní život. Sociální vztahy.

Náboženství a celibát, manželství, rodina. Postavení ženy.

Náboženství, vzdělávání, mládež. Duchovní a pastorační péče.

Zdravotní a sociální péče. Lidová kultura.

Náboženství a umění. Reformace a její kritici.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět je určen studentům, kteří se chtějí podrobněji seznámit s mechanismy fungování evropské společnosti v období reformace 16. století. Předmět rozšiřuje výklad základního kurzu Církevní dějiny novověku do oblasti socio-ekonomických a kulturních aspektů společnosti reformační Evropy.

Všímá si interakcí s nekřesťanskými náboženstvími a mimoevropským světem. Koncepce výkladu a způsob probírání jednotlivých témat jsou identické se základním kurzem.

Je kladen důraz na kontinuitu či diskontinuitu jevů, událostí a procesů, a to při důsledném uplatňování metody komparace.