Charles Explorer logo
🇬🇧

History of the Czechoslovak Hussite Church

Class at Hussite Theological Faculty |
L0474

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Církev je svou povahou vyznavačské společenství. K podstatným výpovědím o sobě se církve odhodlávaly vždy, když byly ohroženy z vnitřku či z vnějšku konkrétním nebezpečím. Z krize římského katolicismu, ale i jako odraz po velkou část 19. století trvajících snah o reformu českého křesťanství i o náboženské formování meziválečné československé společnosti v Čechách 8. ledna 1920 vznikla Církev československá husitská (CČSH). Vyvinula se z radikálního křídla Jednoty katolického duchovenstva československého a rozvíjela některé motivy jejího radikálně modernistického a církevně obnovného programu. Dějinným katalyzátorem jejího vzniku byl (vedle reformně teologických a národních motivů i rozpoznávání prohlubujícího se sekularizačního procesu mezi českým katolickým duchovenstvem a laiky) především vznik nového československého státu v roce 1918, vřazujícího se do nového politického uspořádání Evropy. Motivy jejího vzniku působily i na vývoj věrouky, sociální orientace i církevních řádů nové církve. Kurz je zaměřen na představení vývoje CČSH v jeho politických, kulturních, teologických, sociálních aspektech:

Český reformní katolicismus 19. a počátku 20. století. Radikální křídlo kněží Jednoty katolického duchovenstva - (Ohnisko, Klub reformních kněží) a jeho program. Dr. Karel Farský. Vznik CČSH. Konfesní i politické důsledky vzniku nové církve. Významní kritici i příznivci CČSH z let 1920-1921. Léta 1921-1924: I. a II. valný sjezd delegátů náboženských obcí CČSH. Počátky jednotné organizace církve. Jednání a rozchod se Srbskou pravoslavnou církví. Mezi prvním a druhým zasedáním I. sněmu CČSH (1924-1931). Smrt patriarchy dr. K. Farského a první léta patriarchátu Gustava A. Procházky. Vývoj CČSH za patriarchátu G. A. Procházky. Cesty za vzděláním bohosloveckého dorostu CČSH mezi válkami. Vývoj ekumenické orientace CČSH mezi válkami. CČSH (CČM) za 2. světové války. Léta 1945-1948. Národní správa, 2. sněm CČSH. První etapa patriarchátu prof. F. Kováře. Nové církevní zákonodárství roku 1949. Bohoslovecká fakulta CČSH. 3., 4. a 5. sněm CČSH. Vývoj ekumenické orientace CČSH po 2. světové válce. Nová generace teologů CČSH. CČSH v letech politického uvolnění a tzv. normalizace české společnosti. CČSH a česká společnost po roce 1989. CČSH a Slovenská republika.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Základní kurz zprostředkovávající přehled dějin Církve československé husitské na pozadí dějinné a politicko- kulturní situace v Čechách a na Moravě ve 20. století. U posluchačů se předpokládá orientace v českých dějinách 19. a 20.století.