Charles Explorer logo
🇬🇧

Reading Texts on the History of the Bohemian Reformation I

Class at Hussite Theological Faculty |
L0479

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Texty k předpokladům a dějinám české reformace v jejích počátcích, revolučních letech a době vlády Jiřího z Poděbrad, např. Husovy spisy - O církvi, Čtyři pražské artikuly, Chebský soudce, Kompaktáta a další.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurzorické čtení vybraných textů, souvisejících s dějinami české reformace, které byly zásadní pro vývoj a směřování utrakvismu. Kritická analýza textů prováděná z hlediska jejich historického, socio-kulturního a teologického kontextu.

Podmínkami splnění kurzu jsou aktivní účast na seminářích a zpracování rozboru zadaného textu formou seminární práce. Texty budou studentům poskytnuty na jednotlivých hodinách, kde bude zároveň rozebrána související literatura a pramenná základna.

U studentů, kteří si předmět zapisují, se předpokládá základní znalost latinského jazyka a orientace v oblasti teologie a historie (především českých církevních dějin) v rozsahu vyučovaném na HTF UK.