Charles Explorer logo
🇬🇧

Reading Texts on the History of the Bohemian Reformation II

Class at Hussite Theological Faculty |
L0480

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Texty z doby utrakvismu až do Obnoveného zřízení zemského, např. Kutnohorský náboženský mír, Česká konfese, Majestát na náboženské svobody a další, doplněno o dobové právní texty s konfesními přesahy.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurzorické čtení vybraných textů, souvisejících s dějinami české reformace, které byly zásadní pro vývoj a směřování utrakvismu. Kritická analýza textů prováděná z hlediska jejich historického, socio-kulturního a teologického kontextu.

Podmínkami splnění kurzu jsou aktivní účast na seminářích a zpracování rozboru zadaného textu formou seminární práce. Texty budou studentům poskytnuty na jednotlivých hodinách, kde bude zároveň rozebrána související literatura a pramenná základna.

U studentů, kteří si předmět zapisují, se předpokládá základní znalost latinského jazyka a orientace v oblasti teologie a historie (především českých církevních dějin) v rozsahu vyučovaném na HTF UK.