Charles Explorer logo
🇬🇧

Liturgical Singing III

Class at Hussite Theological Faculty |
L0481

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Pěvecká cvičení jako součást rozcvičky

Teoretické i praktické nastudování liturgie CČSH podle Karla Farského

Studium písní a dalších liturgických skladeb.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Jedná se o předmět vyučovaný v individuálních lekcích. Teoretický výklad, praktické osvojování základů pěvecké techniky, nastudování liturgie CČSH podle dr.

Farského. Cílem je zdravé nasazení a modulace pěveckého hlasu, studium liturgie a písní ze zpěvníku CČSH.