Charles Explorer logo
🇬🇧

Theological Texts - from Modernism to Postmodernism I

Class at Hussite Theological Faculty |
L0486

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Das Problem der Theodizee. Entwürfe philosophischer Theodizee.

Leibniz: Die beste aller möglichen Welten.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V semináři zaměřeném na četbu teologických textů je věnována pozornost zejména náročnějším teologickým textům významných osobností světové teologie z dvacátého století, ale i ze současnosti. Výuka probíhá v malých skupinách formou četby a podrobného výkladu. Předpokládá se domácí příprava. Předmět má několik tematických a jazykových mutací, podle kterých se mění i jeho název, tak aby jej mohl student navštěvovat jako povinně volitelný nebo volitelný kurz během celého studia. V posledních letech to byly tyto kurzy: Religion und

Natruwissenschaft – četba textů I. a II., Četba textů – teologie CČS(H) I. - IV., Theologie im globalen Kontext – četba textů I. a II., Theologie und Naturwissenschaft – četba textů I. a II. Každý rok se probírají jiné texty. V současnosti

Ch. LINK. Theodizee.