Charles Explorer logo
🇬🇧

Theological Texts - from Modernism to Postmodernism IV

Class at Hussite Theological Faculty |
L0489

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Der Fall Hiob. Die leidende Welt und der leidende Gott.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V semináři zaměřeném na četbu teologických textů je věnována pozornost zejména náročnějším teologickým textům významných osobností světové teologie z dvacátého století, ale i ze současnosti. Výuka probíhá v malých skupinách formou četby a podrobného výkladu. Předpokládá se domácí příprava. Předmět má několik tematických a jazykových mutací, podle kterých se mění i jeho název, tak aby jej mohl student navštěvovat jako povinně volitelný nebo volitelný kurz během celého studia. V posledních letech to byly tyto kurzy: Religion und

Natruwissenschaft – četba textů I. a II., Četba textů – teologie CČS(H) I. - IV., Theologie im globalen Kontext – četba textů I. a II., Theologie und Naturwissenschaft – četba textů I. a II. Každý rok se probírají jiné texty. V současnosti

Ch. LINK. Theodizee.