Charles Explorer logo
🇬🇧

Theological Texts of the 20th Century – reading I

Class at Hussite Theological Faculty |
L0490

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Principy transcendentální teologie. Transcendentální antropologie I.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V semináři zaměřeném na četbu teologických textů je věnována pozornost zejména náročnějším teologickým textům významných osobností světové teologie z dvacátého století, ale i ze současnosti. Výuka probíhá v malých skupinách formou četby a podrobného výkladu. Předpokládá se domácí příprava. Předmět má několik tematických a jazykových mutací, podle kterých se mění i jeho název, tak aby jej mohl student navštěvovat jako povinně volitelný nebo volitelný kurz během celého studia. V posledních letech byly probírány tyto texty: Karl

Jaspers: Šifry transcendence; Karl Jaspers: Filozofická víra; Karl Rahner: Základy křesťanské víry apod. Každý rok se probírají jiné texty, příp. i jiní autoři.