Charles Explorer logo
🇬🇧

Theological Texts of the 20th Century – reading II

Class at Hussite Theological Faculty |
L0491

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Transcendentální antropologie II.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V semináři zaměřeném na četbu teologických textů je věnována pozornost zejména náročnějším teologickým textům významných osobností světové teologie z dvacátého století, ale i ze současnosti. Výuka probíhá v malých skupinách formou četby a podrobného výkladu. Předpokládá se domácí příprava. Předmět má několik tematických a jazykových mutací, podle kterých se mění i jeho název, tak aby jej mohl student navštěvovat jako povinně volitelný nebo volitelný kurz během celého studia. V posledních letech byly probírány tyto texty: Karl

Jaspers: Šifry transcendence; Karl Jaspers: Filozofická víra; Karl Rahner: Základy křesťanské víry apod. Každý rok se probírají jiné texty, příp. i jiní autoři.