Charles Explorer logo
🇬🇧

Homiletic Seminar

Class at Hussite Theological Faculty |
L0495

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Kazatelská metodika, typy kázání, exegetická práce a výsledný text kázání. Osnova, tvorba kázání a selekce životního příběhu.

Přednes kázání a výrazové prostředky. Společná analýza vybraných kázání teologů CČSH.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Výuka rozšiřuje povinný kurz s názvem Katechetika a homiletika CČSH. Cílem kurzu je seznámit podrobněji s odbornou a praktickou přípravou kázání pro různé bohoslužební příležitosti.

Studenti si formou praktických cvičení osvojí základní postupy při psaní kázání – příprava faráře, exegetická práce, aktualizace biblického textu pro konkrétní obec, časté chyby při přípravě a přednesu kázání.