Charles Explorer logo
🇬🇧

Didactics of Catechetics and Religious Pedagogy I

Class at Hussite Theological Faculty |
L0496

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Hlavní rozdíly mezi obory katechetika a náboženská pedagogika a jejich vztah k příbuzným oborům. Katecheze - přehled různých typů, časté chyby, praktický nácvik, postup sestavení katecheze pro konkrétní věkovou skupinu v církvi.

Scénář lekce - přehled různých typů, časté chyby, praktický nácvik, postup sestavení výukové lekce pro konkrétní věkovou skupinu ve škole. Nejpoužívanější metoda vyprávění biblického příběhu a praktický nácvik: stanovení hlavního důrazu textu, proces elementarizace příběhu pro děti, vysvětlení obtížných slov, možnosti exegeze „již známého“ textu pro dospělé a seniory.

Didaktické pomůcky často používané při vyprávění (flanelograf, knížky, maňásci, artefakty, obrázky, kartičky, tablety, flipchart, powerpoint aj.), jak vyrobit didaktickou pomůcku, když není nebo, kde se inspirovat. Metody práce s biblickým textem - čtení biblického textu (jak vybrat přiměřený text pro posluchače, předčítání, čtení s předvídáním, záznam z četby za pomocí grafických organizérů, kontinuální čtení.

Vyprávění o vzniku a vývoji CČSH jako učivo pro děti, mládež i dospělé. Základní metody opakování a procvičování vědomostí a dovedností.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz rozšiřuje povinný kurz s názvem Katechetika a homiletika CČSH. Zaměřuje se na základní, převážně monologické metody a didaktické postupy v oborech katechetika a náboženská pedagogika. Budou ukázány odlišnosti těchto dvou oborů praktické teologie i společné metody s oborem pedagogika. Cílem kurzu je uvést do praktické přípravy katechezí a scénářů lekcí ve škole na předem zvolený biblický text nebo téma, dále pak prakticky ozřejmit základní používané metody (vyprávění, výklad, přednáška) a didaktické postupy ve vzdělávání a vedení ve víře a k víře, které budou prakticky ukázány na modelových lekcích a procvičeny v rámci konkrétních cvičení.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V zimním semestru 2020 je vyučován tento předmět blokově (první setkání viz platný rozvrh pro prezenční studenty).

V případě distanční výuky bude kurz vyučován v online prostředí MS Teams (studenti budou vyzváni na první schůzku odkazem) přes e-mail. Podklady ke kurzu jsou součástí kurzů vytvořených na e-learningové platformě v Moodlu. Podmínky uzavření předmětu se nemění. Student bude prezentovat svou práci před ostatními studenty v rámci webináře.