Charles Explorer logo
🇬🇧

Didactics of Catechetics and Religious Pedagogy II

Class at Hussite Theological Faculty |
L0497

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Metody dialogické a jejich místo v náboženském vzdělávání nebo vedení dětí ve víře a k víře. Příprava katechety/pedagoga na dialogické metody ve skupině: na co se ptát a jak se ptát, kdy zařazovat tyto metody do katecheze nebo scénáře lekce.

Rozhovor, dialog a diskuze, časté chyby při používání dialogických metod. Krátký úvod do filozofie pro děti, filozofování a teologizování a jejich využití při katechezi nebo výuce.

Hra jako výuková metoda. Hraní rolí a různých situací, které napomáhají pochopení a aktualizaci biblického textu.

Dramatizace biblického textu a bibliodrama - rozdílné i společné přístupy, příprava katechety/pedagoga, samotný proces realizace a reflexe. Významné teologické osobnosti jako učivo (rozhovor, hra, simulační metody): Jan Hus, Jan Amos Komenský, Dietrich Bonhoeffer, Karel Farský

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz rozšiřuje povinný kurz s názvem Katechetika a homiletika CČSH a navazuje na kurz Didaktika katechetiky a náboženské pedagogiky I. Ve srovnání s tímto kurzem se zaměřuje zejména na dialogické a performativní metody ve vzdělávání a výchově ve víře a k víře. Cílem kurzu je představit novější metody nebo důrazy v tzv. již používaných metodách, včetně praktické ukázky na modelových lekcích. Jedná se o metody vedení rozhovoru, dialogu, diskuzi, brainstorming, brainwriting. Dále pak se zaměřuje na metody simulační a dramatizační, které budou prakticky ukázány na modelových lekcích a procvičeny v rámci konkrétních cvičení.

V případě přechodu na distanční výuku bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty. Odkaz obdržíte na svůj e-mail.