Charles Explorer logo
🇬🇧

Reading Texts - Latin I

Class at Hussite Theological Faculty |
L0498

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Texty v klasické latině - próza. Texty v klasické latině - poezie.

Vulgáta. Ukázky novozákonních apokryfů dochovaných v latině.

Texty latinsky píšících církevních autorů. Latinská středověká poezie - Carmina Burana.

Mistr Jan Hus. Ukázky koncilních dokumentů.

Martin Luther a další protestantští teologové. Jan Amos Komenský.

Latinské texty významných dokumentů Univerzity Karlovy.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem kursu je rozvinout a uplatnit znalosti a překladatelské dovednosti studentů získané během výuky předmětů

Latina I. – Latina IV. Studenti upevní a rozvinou svou dovednost pracovat s latinským textem. Během kursu se seznámí s latinskými texty různého charakteru, pocházejícími z různých období. Seznámí se se specifiky latinského jazyka v jeho jednotlivých vývojových fázích. Náplní kursu je četba, morfologická, syntaktická a stylistická analýza textu, jeho korektní a jazykově kultivovaný překlad a interpretace.

V případě přechodu na distanční výuku bude předmět Četba textů - latina I. vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty.

Předmět bude zakončen kolokviem.