Charles Explorer logo
🇬🇧

Reformism, Modernism and the Czechoslovak Hussite Church

Class at Hussite Theological Faculty |
L0500

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Ideový reformismus v dějinách se zřetelem na CČSH (1-5). Dějiny historiografie CČSH (6-8).

Aktualizace církevních dějin a historické teologie CČSH (10-12). Dějiny CČSH a přítomnost CČSH (13-14).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem kurzu je prohloubit poznatky o koncepci a systému církevních dějin a historické teologii v teologickém kompendiu CČSH. Dějiny církve a teologie jsou vykládány v rámci tohoto kompendia synteticky a kriticky a dějiny křesťanské církve obecně se zřetelem na reálnou empirickou podobu církve. Pozornost bude věnována aktualizaci církevních dějin, která se projevuje v praktické duchovní a pastorační péči sboru. Studentům bude zřejmé, že církevní dějiny CČSH jsou výrazem reformních dějinných epoch českých dějin na pozadí světových dějin a reformismus a modernismus jsou integrálními prvky teologie a dějin CČSH.

DŮLEŽITÉ INFORMACE V PŘÍPADĚ PŘECHODU NA DISTANČNÍ VÝUKU: V případě přechodu na distanční výuku bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty. Bližší informace a pokyny k instalaci MS Teams naleznete na: https://htf.cuni.cz/HTF-747.html.