Charles Explorer logo
🇨🇿

Seminář k dějinám CČSH

Předmět na Husitská teologická fakulta |
L0501

Sylabus

Církev je svou povahou vyznavačské společenství. K podstatným výpovědím o sobě se církve odhodlávaly vždy, když byly ohroženy z vnitřku či z vnějšku konkrétním nebezpečím. Z krize římského katolicismu, ale i jako odraz po velkou část 19. století trvajících snah o reformu českého křesťanství i o náboženské formování meziválečné československé společnosti v Čechách 8. ledna 1920 vznikla Církev československá husitská (CČSH). Vyvinula se z radikálního křídla Jednoty katolického duchovenstva československého a rozvíjela některé motivy jejího radikálně modernistického a církevně obnovného programu. Dějinným katalyzátorem jejího vzniku byl (vedle reformně teologických a národních motivů i rozpoznávání prohlubujícího se sekularizačního procesu mezi českým katolickým duchovenstvem a laiky) především vznik nového československého státu v roce 1918, vřazujícího se do nového politického uspořádání střední Evropy. Motivy jejího vzniku působily i na vývoj věrouky, sociální orientace i církevních řádů.

Kurz je zaměřen na představení vývoje CČSH na studovaných textech, zahrnujících více než sto let jejich dějin. Chce ukázat rozrůzněnost spektra přístupů k prosazování nových cest církve ve společnosti a kultuře 20. století: 

Český reformní katolicismus 19. a počátku 20. století. Radikální křídlo kněží Jednoty katolického duchovenstva - Ohnisko, Klub reformních kněží a jeho program. Dr. Karel Farský. Vznik CČSH. Konfesní i politické důsledky vzniku nové církve. Mezi prvním a druhým zasedáním I. sněmu CČSH 1924-1931. Vývoj CČSH za patriarchátu G. A. Procházky. CČSH - CČM za 2. světové války. Léta 1945-1947. 2. sněm CČSH. První etapa patriarchátu prof. F. Kováře. CČSH mezi léty 1948-67, v letech politického uvolnění a tzv. normalizace české společnosti. CČSH a česká společnost po roce 1989. CČSH a Slovenská republika.

Anotace

Aplikační seminář zaměřený na řešení konkrétních aktuálních situací, jejichž východiska jsou v pramenech dějin

Církve československé husitské. Tento seminář je chápan jako komplementární k povinnému kursu Dějiny CČSH.