Charles Explorer logo
🇬🇧

Rules and Structures of Various Churches

Class at Hussite Theological Faculty |
L0503

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Základní pojmy konfesního práva a vnitřního práva náboženských společností. Vnitřní organizace náboženských společenství.

Církev katolická. CČSH.

Evangelické církve. Pravoslavné církve a starokatolické církve.

Svědkové Jehovovi a další náboženské společnosti. FŽO a ústředí muslimských církví.

Jiná náboženská společenství. Náboženství a kaplanství.

Náboženství a vzdělávání. Náboženství a vězeňství.

Náboženství a posttraumatická péče o oběti trestných činů a katastrof. Náboženství a zdravotní a sociální péče.

Náboženství a péče o migranty a azylanty. DŮLEŽITÉ INFORMACE V PŘÍPADĚ PŘECHODU NA DISTANČNÍ VÝUKU: V případě přechodu na distanční výuku bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty. Bližší informace a pokyny k instalaci MS Teams naleznete na: https://htf.cuni.cz/HTF-747.html.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem kurzu je získat poznatky o právní úpravě postavení jednotlivců, pokud jde o vyznání jednotlivců nebo konfesi náboženské víry a právní úpravě postavení náboženských společností a konfesí. Student se dále seznámí s právními oblastmi, v nichž se uplatňuje zajištění individuální a kolektivní náboženské svobody.

Kurs je stavěn současně na deskripci a komparaci vnitřní právní úpravy a současně komparaci s CČSH. Práce s praktickými případy směřuje k osvojení si schopnosti používat nabytých znalostí v duchovenské praxi CČSH.

Studenti jsou vedeni k samostatnému řešení situací. DŮLEŽITÉ INFORMACE V PŘÍPADĚ PŘECHODU NA DISTANČNÍ VÝUKU: V případě přechodu na distanční výuku bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty. Bližší informace a pokyny k instalaci MS Teams naleznete na: https://htf.cuni.cz/HTF-747.html.