Charles Explorer logo
🇬🇧

Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament

Class at Hussite Theological Faculty |
L0504

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Genesis. Mojžíš.

Desatero. Jozue.

Soudců. Rút.

Sjednocené království: Samuel, Saul, David, Šalamoun. Rozdělené království - až do Babylonského zajetí.

Ester. Daniel.

Jób. Ezdráš.

Nehemjáš.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět Proseminář biblických znalostí SZ seznamuje studenty s výběrem postav a dějů ze Starého zákona, jejichž charakteristika je podána (formou rozhovoru na základě předchozí četby biblického textu): období praotců, doba Mojžíšova do usazení v zemi, jednotné izraelské království, doba rozdělených království, doba poexilní. Kromě základních (asi dvanácti postav) se postupně účastníci prosemináře seznamují s více než sto dalšími postavami období SZ. Důraz se klade i na pochopení souvislostí. Absolvováním předmětu získává student základní znalosti v oblasti biblických postav a dějů.

V případě přechodu na distanční výuku bude předmět Proseminář SZ vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje Adobe Connect v čase určeném rozvrhem fakulty. Předmět bude zakončen zápočtem, který bude udělen studentům, kteří absolvují průběžné testy během online hodin s celkovým průměrem alespoň 70%, s tím, že každý test pod 50% je třeba opakovat.

Bližší informace a pokyny k instalaci Adobe Connect:

Účastníci na PC a notebooku

A.Webové konference doporučujeme spouštět v aplikaci Adobe Connect Meeting App.

Aplikaci si stáhněte a nainstalujte pro Váš operační systém:

●Windows: http://www.adobe.com/go/Connectsetup

●Mac: http://www.adobe.com/go/ConnectSetupMac

B.Spusťte aplikaci Adobe Connect.

C.Na úvodní obrazovce: Welcome to Adobe Connect, do pole “Enter the Adobe Connect meeting URL” napište nebo vložte zkopírovanou adresu konference (např:https://el.lf1.cuni.cz/vyuka-anglictiny/) a klikněte na tlačítko “Continue”.

D.Na další obrazovce klikněte na volbu “Vstup pro hosty”, napište do pole ”Jméno”vaše celé jméno a klikněte na tlačítko: “Vstoupit do konference”.

E.Po úspěšném připojení do konferenční místnosti se otevře její obsah. Některé konference mohou mít nastavena jiná pravidla pro přístup do konferenční místnosti a je možné, že na povolení vstupu budete muset čekat.

F.Nedoporučujeme spouštět konference Adobe Connect v okně Internetového prohlížeče.

Účastníci s mobilními telefony a tablety

Účastníci,kteří se budou připojovat ke konferenční místnosti z mobilního telefonu nebo tabletu si musí stáhnout a nainstalovat aplikaci Adobe Connect pro svůj operační systém. Také musejí mít kvalitní připojení k iternetu. Dále postupují podle uvedeného návodu.

Adobe Connect app pro Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.adobe.connectpro&hl=cs

Adobe Connect app pro iOS:https://apps.apple.com/us/app/adobe-connect/id430437503A.

Spusťte aplikaci Adobe Connect klepnutím na ikonu Connect

B.Do pole “Enter Meeting URL” napište adresu konference / webináře, kterou jsteobdrželi e-mailem (např: https://el.lf1.cuni.cz/vyuka-anglictiny/) a klepněte na tlačítko“Next”.

C.V okně bezpečnostního upozornění klepněte na: “Důvěřovat pro tuto relaci”.

D.Na další obrazovce zkontrolujte, že je zaškrtnutá volba “Guest” a do pole “Yourname” napište vaše jméno a příjmení a klepněte na tlačítko “Enter”.

E.V dalším kroku proběhne přihlášení a připojení ke konferenční místnosti v závislosti na nastavení. Některé konferenční místnosti mohou mít nastaveno, že vstup uživatelů do místnosti podléhá schválení. V takovém případě budete na vstup do konference několik okamžiků čekat, než bude Váš vstup schválen organizátorem webináře.

Uživatelská příručka Adobe Connect https://helpx.adobe.com/adobe-connect/using/user-guide.htm