Charles Explorer logo
🇬🇧

Social Projects of Church Organizations in the World, in Europe and in the Czech Republic

Class at Hussite Theological Faculty |
L0506

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Sociální projekty a networky WCC (Světové rady církví). Sociální projekty a networky CEC (Konference evropských církví).

Sociální témata a projekty ERC v ČR (Ekumenické rady církví). Sociální projekty v ekumenické spolupráci církví mimo ekumenické organizace.

Sociální projekty v CČSH.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Smyslem předmětu je seznámit studenty se sociálními otázkami a projekty vedenými v ekumenických organizacích na světové, evropské a domácí úrovni. Výuka směřuje k tomu, aby student po jejím ukončení byl seznámen se sociálními projekty organizovanými a iniciovanými WCC (Světovou radou církví), byl seznámen se sociálními projekty organizovanými a iniciovanými CEC (Konferencí evropských církví), byl seznámen se sociálními projekty organizovanými a iniciovanými ERC v ČR (Ekumenickou radou církví v ČR), byl seznámen se sociálními projekty iniciovanými církvemi ve spolupráci mimo ekumenické organizace, byl seznámen se sociálními projekty CČSH.

V případě přechodu na distanční výuku bude předmět Proseminář SZ vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje Adobe Connect v čase určeném rozvrhem fakulty. Předmět bude zakončen zápočtem, který bude udělen studentům, kteří absolvují závěrečný test s celkovým průměrem alespoň 70%.

Bližší informace a pokyny k instalaci Adobe Connect:

Účastníci na PC a notebooku

A. Webové konference doporučujeme spouštět v aplikaci Adobe Connect Meeting App. Aplikaci si stáhněte a nainstalujte pro Váš operační systém:

● Windows: http://www.adobe.com/go/Connectsetup

● Mac: http://www.adobe.com/go/ConnectSetupMac

B.Spusťte aplikaci Adobe Connect:

● Na úvodní obrazovce: Welcome to Adobe Connect, do pole “Enter the Adobe Connect meeting URL” napište nebo vložte zkopírovanou adresu konference (např:https://el.lf1.cuni.cz/vyuka-anglictiny/) a klikněte na tlačítko “Continue”.

● Na další obrazovce klikněte na volbu “Vstup pro hosty”, napište do pole ”Jméno”vaše celé jméno a klikněte na tlačítko: “Vstoupit do konference”.

C.Po úspěšném připojení do konferenční místnosti se otevře její obsah. Některé konference mohou mít nastavena jiná pravidla pro přístup do konferenční místnosti a je možné, že na povolení vstupu budete muset čekat.

D.Nedoporučujeme spouštět konference Adobe Connect v okně Internetového prohlížeče. Účastníci s mobilními telefony a tablety.

Účastníci,kteří se budou připojovat ke konferenční místnosti z mobilního telefonu nebo tabletu si musí stáhnout a nainstalovat aplikaci Adobe Connect pro svůj operační systém. Také musejí mít kvalitní připojení k iternetu. Dále postupují podle uvedeného návodu. Adobe Connect app pro Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.adobe.connectpro&hl=cs Adobe Connect app pro iOS:https://apps.apple.com/us/app/adobe-connect/id430437503

A. Spusťte aplikaci Adobe Connect klepnutím na ikonu Connect

B. Do pole “Enter Meeting URL” napište adresu konference / webináře, kterou jste obdrželi e-mailem (např: https://el.lf1.cuni.cz/vyuka-anglictiny/) a klepněte na tlačítko“Next”.

C. V okně bezpečnostního upozornění klepněte na: “Důvěřovat pro tuto relaci”.

D. Na další obrazovce zkontrolujte, že je zaškrtnutá volba “Guest” a do pole “Yourname” napište vaše jméno a příjmení a klepněte na tlačítko “Enter”.

E. V dalším kroku proběhne přihlášení a připojení ke konferenční místnosti v závislosti na nastavení. Některé konferenční místnosti mohou mít nastaveno, že vstup uživatelů do místnosti podléhá schválení. V takovém případě budete na vstup do konference několik okamžiků čekat, než bude Váš vstup schválen organizátorem webináře.

Uživatelská příručka Adobe Connect https://helpx.adobe.com/adobe-connect/using/user-guide.htm