Charles Explorer logo
🇬🇧

Multiculturalism and Religion

Class at Hussite Theological Faculty |
L0508

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Předběžný rozvrh témat přednášek:   1. Úvod. Pojem „spiritualita“.

Model spirituality. Zdroje spirituality.

Implicitní náboženství. ........................ 5. 10.   2. „Spiritualita objektivní pravdy“. Pojem „religiozita“.

Religiozita v české společnosti a její vývoj. Otázka tzv. českého ateismu. ..................... 12. 10.   3.  Spiritualita podle posledního sčítání lidu. ..................... 19. 12.   4.  Specifika vztahu české společnosti k náboženství.

Církve a náboženské společnosti v české společnosti. ..................... 26. 10.   5.  Proměna společnosti v postmoderní době. „Spiritualita individuálního prožívání“ jako reakce na proměnu společnosti. ........................ 2. 11.   6. Dvě podoby spirituality v současném světě. ........................ 9. 11.   7.

Spiritualita a násilí. ..................... 16. 11.   8. Náboženství a výzvy současného světa. ..................... 23. 11.   9.  Otisky židovské a křesťanské tradice v české společnosti. ..................... 30. 11. 10.

Otisky tradic islámu a západního esoterismu v české společnosti. ................. 7. 12. 11. Otisky tradice západního esoterismu a hnutí Nového věku v české společnosti. ..................... 14. 12. 12.  Otisky indické a čínské tradice v české společnosti. ..................... 21. 12. 13.  Náboženství a léčení. ........................... 4. 1. 14.  Náboženství a psychoterapie. ........................ 11. 1.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurs poskytuje základní uvedení do oblasti současného náboženského života v české společnosti, a to tak, aby studenti byli schopni reflektovat náboženské potřeby v současné multikulturní společnosti. Připravuje je tak k tomu, aby s náboženským rozměrem života počítali a uměli ho využívat ve svém budoucím povolání.

V případě distančního studia se přednášky konají prostřednictvím programu MS Teams.