Charles Explorer logo
🇬🇧

Contemporary Existential Themes

Class at Hussite Theological Faculty |
L0509

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

ÚVOD

1. Organizace kurzu a existenciální otázky současnosti SEXUALITA A GENDER

2. Jaká morální pravidla by měli lidé dodržovat ve svém sexuálním životě?

3. V čem a jak by se mělo vyvíjet naše nakládání s genderovou identitou? ZAČÁTEK A KONEC LIDSKÉ EXISTENCE

4. Je správné, že je povolena interrupce? Za jakých okolností a proč je morální interrupci podstoupit?

5. Co je dobrá smrt? Měla by být povolena eutanazie? JEDINEC A VEŘEJNÝ ŽIVOT

6. Jak by měly být nastaveny hranice svobody slova? Co bychom měli mít právo sdělovat a co ne?

7. Měly by být pro migranty hranice národních států výrazně otevřenější než nyní? VZTAH K BUDOUCNOSTI

8. Co nám přináší či může přinést a co nám naopak bere či může vzít to, že trávíme svůj čas ve virtuálním prostředí?

9.  Jak bychom měli řešit změnu klimatu? Jak bychom se měli chovat k životnímu prostředí?

10. Jaká rizika nejvíce ohrožují budoucnost lidstva? Jak bychom jim měli čelit? VYPRÁVĚNÍ A LIDSKÁ MYSL

11. Čemu a proč mají lidé sklon věřit a proč někdy věří tomu, co prokazatelně není pravda?

12. Jaká vyprávění nám pomáhají správně jednat a žít? ZÁVĚR KURZU

13. Vypracování osnovy argumentačního eseje

Annotation

The course deals with selected significant problems of contemporary human existence and society. Various views of recent or contemporary authors of both American or British and continental (in particular existentialist) philosophical traditions are considered (one of the goals of the course is to explore possibilities of a dialogue between these traditions of philosophical thought).

Emphasis is to be given to the development of philosophical skills of the participants of the course, in particular interpretation (understanding of viewpoints and texts, both charitable and critical analysis), argumentation (formulating and understanding arguments), and communication skills (both oral and written presentation of ethical arguments with respect for others and their positions).