Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to the Orthodox Church I

Class at Hussite Theological Faculty |
L0510

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Církev epochy sedmi Ekumenických sněmů. Události roku 1054.

Misie u Slovanů. Církev pod nadvládou islámu.

XX. století: Řekové a Arabové, Pravoslaví a ateismus, diaspora a mise.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Studijní předmět Úvod do pravoslaví I. je zaměřen na uvedení do fenoménu Pravoslaví se zvláštním důrazem na to, co křesťanskou vírou je, a co není. Především se budeme věnovat období Sedmi Ekumenických sněmů a událostem roku 1054. Dále se budeme věnovat okruhu témat souvisejících s obracením Slovanů, s postavením

Církve pod nadvládou islámu a s novými otázkami a problémy, které přineslo XX. století.

Výuka bude probíhat prostřednictvím aplikace MSTeams.