Charles Explorer logo
🇨🇿

Úvod do pravoslaví I.

Předmět na Husitská teologická fakulta |
L0510

Sylabus

Církev epochy sedmi Ekumenických sněmů. Události roku 1054.

Misie u Slovanů. Církev pod nadvládou islámu.

XX. století: Řekové a Arabové, Pravoslaví a ateismus, diaspora a mise.

Anotace

Studijní předmět Úvod do pravoslaví I. je zaměřen na uvedení do fenoménu Pravoslaví se zvláštním důrazem na to, co křesťanskou vírou je, a co není. Především se budeme věnovat období Sedmi Ekumenických sněmů a událostem roku 1054. Dále se budeme věnovat okruhu témat souvisejících s obracením Slovanů, s postavením

Církve pod nadvládou islámu a s novými otázkami a problémy, které přineslo XX. století.

Výuka bude probíhat prostřednictvím aplikace MSTeams.