Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to the Orthodox Church II

Class at Hussite Theological Faculty |
L0511

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tradice jako pramen pravoslavné víry. Bůh a lidstvo.

Pravoslavná bohoslužba - svatosti, svátky, půsty a osobní modlitba. Pravoslavná církev v současném světě.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Studijní předmět Úvod do pravoslaví II. tematicky navazuje na předmět Úvod do pravoslaví I. a je rozvinutím a pokračováním výkladu základních a zásadních otázek vztahujících se k Pravoslaví. Proto pro zdárnou účast na tomto kurzu je nezbytným předpokladem absolvování kurzu Úvod do pravoslaví I. Věnovat se budeme především liturgické tradice pravoslavné církve a symbolickým textům pravoslavné církve.

V případě přechodu na distanční výuku bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty. Bližší informace a pokyny k instalaci MS Teams: https://dl.cuni.cz/ms-teams/ a na https://htf.cuni.cz/HTF-747.html