Charles Explorer logo
🇨🇿

Úvod do pravoslavné liturgiky I.

Předmět na Husitská teologická fakulta |
L0512

Sylabus

Úkol a metoda liturgické teologie. Chrám a jeho části.

Liturgické oblečení. Liturgické knihy.

Proměnné a neproměnné části bohoslužeb. Pořádek bohoslužby a typikon.

Problém vývoje pořádku bohoslužby. Byzantská syntéza.

Církev a Eucharistie.

Anotace

Studijní předmět Úvod do pravoslavné liturgiky I. je zaměřen na uvedení do liturgiky a zprostředkování základních znalostí nutných pro další studium liturgiky. Studenti se seznámí s úkoly a metodami liturgické teologie; dále se přednášky zaměří na rozdělení chrámu, liturgické oděvy, liturgické knihy, rozdělení a části bohoslužeb.

Výuka bude probíhat prostřednictvím aplikace MSTeams.