Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Orthodox Church Liturgy II

Class at Hussite Theological Faculty |
L0513

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Kruhy a typy bohoslužeb. Původ a dějiny liturgie.

Eucharistie v době apoštolské. Eucharistie v poapoštolské době - od III. až po VIII. století.

Typy liturgií.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Studijní předmět Úvod do pravoslavné liturgiky II. navazuje tematicky na kurz Úvod do pravoslavné liturgiky I. a je jeho pokračováním, proto je účast na tomto kurzu podmíněna úspěšným absolvováním kurzu Úvod do pravoslavné liturgiky I. Přednášky budou zaměřeny hlavně na úkoly a metody liturgického bohosloví; dále se zaměříme na otázku původu a vzniku „bohoslužebného času“ v současné vědě a na historický a teologický problém ústavy a na typikon jako na syntézu „mysteriální“ a „mnišské“ linie liturgického vývoje. Získané teoretické znalosti historie, významu a smyslu liturgie mohou studenti využít i na praktické rovině, budou-li posléze vykonávat kněžské povolání.

V případě přechodu na distanční výuku bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty. Bližší informace a pokyny k instalaci MS Teams: https://dl.cuni.cz/ms-teams/ a na https://htf.cuni.cz/HTF-747.html