Charles Explorer logo
🇬🇧

Hymns of the Orthodox Church II

Class at Hussite Theological Faculty |
L0515

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Antifony 1, 2, 3. Jednorozený Synu.

Ektenie prosebná, velká, malá, vroucí, zaupokojná. Trojsvatá píseň, tropary, kondaky a prokimny nedělní.

Cherubinská píseň. Vyznání víry.

Milost pokoje. Jest vpravdě dustojno.

Otče náš. Jeden svatý, zpěv ke svatému přijímaní.

Tělo Kristovo přijměte. Viděli jsme světlo pravé.

Agní Parthéne Déspina, žalm 33. Obsah hodin bude přizpůsoben úrovni a potřebám účastníku kurzu.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět Pravoslavný církevní zpěv II. seznámí studenta se všeobecnou hudební teorií, systémem kompozice bohoslužeb, hudební tradicí ruskou, řeckou a českou a s jejich praxí. Student předvede pěvecký postoj a pěvecké dýchání, rozliší hrudní a hlavový tón, zapojí hlavový ton ve vyšších polohách, zazpívá rytmicky, zazpívá intonační cvičení v rozsahu oktávy, kontroluje dech v návaznosti na dynamiku skladeb, artikuluje měkce a srozumitelně.