Charles Explorer logo
🇨🇿

Pravoslavný církevní zpěv II.

Předmět na Husitská teologická fakulta |
L0515

Sylabus

Antifony 1, 2, 3. Jednorozený Synu.

Ektenie prosebná, velká, malá, vroucí, zaupokojná. Trojsvatá píseň, tropary, kondaky a prokimny nedělní.

Cherubinská píseň. Vyznání víry.

Milost pokoje. Jest vpravdě dustojno.

Otče náš. Jeden svatý, zpěv ke svatému přijímaní.

Tělo Kristovo přijměte. Viděli jsme světlo pravé.

Agní Parthéne Déspina, žalm 33. Obsah hodin bude přizpůsoben úrovni a potřebám účastníku kurzu.

Anotace

Předmět Pravoslavný církevní zpěv II. seznámí studenta se všeobecnou hudební teorií, systémem kompozice bohoslužeb, hudební tradicí ruskou, řeckou a českou a s jejich praxí. Student předvede pěvecký postoj a pěvecké dýchání, rozliší hrudní a hlavový tón, zapojí hlavový ton ve vyšších polohách, zazpívá rytmicky, zazpívá intonační cvičení v rozsahu oktávy, kontroluje dech v návaznosti na dynamiku skladeb, artikuluje měkce a srozumitelně.