Charles Explorer logo
🇬🇧

Russian Religious and Philosophical Thought of the 19th and 20th Centuries I

Class at Hussite Theological Faculty |
L0516

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Výklad vývoje ruské filosofie podle G. G. Špeta (2 přednášky).

Předchůdci Vladimíra Solovjova (2 přednášky). Filosofické dopisy Čaadajeva. Kirijevský a Chomjakov.

O fundamentálním projektu Solovjova (2 přednášky). Nábožensko-filosofické myšlení vně náboženství (2 přednášky). Obraz filosofie u Lva Šestova.

Publicisté v roli filosofů. Publicisté v roli proroků.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Studijní předmět Ruské náboženské a filozofické myšlení XIX. a XX. století I. předpokládá seznámení studentů s problémem svébytnosti a s hlavními trendy vývoje ruského náboženského a filosofického myšlení tohoto období.

Především – chronologický – se zaměříme na rozbor dvou proudů ruské filosofie, které vznikly v XIX. století –

„slavjanofilové“ (Kirejevskij, Chomjakov), vystupující proti odchylkám k racionalizmu a mluvící o mystických filosofických kořenech, a „zapadnici“ (Čaadajev). Dále se zaměříme na výklad díla Vl. Solovjova a na jeho sofiologii. Student se seznámí s jiným pohledem na člověka a s konceptem „ruské idey“, která může pomoct lépe porozumět i současným trendům v politice a kultuře dnešního Ruska.

Výuka bude probíhat prostřednictvím aplikace MSTeams.

Distanční výuka bude probíhat prostřednictvím výukových materiálů, které budou studentům poskytnut a následně se probírat během konzultací anebo po netu.