Charles Explorer logo
🇨🇿

Ruské náboženské a filozofické myšlení XIX. a XX. století I.

Předmět na Husitská teologická fakulta |
L0516

Sylabus

Výklad vývoje ruské filosofie podle G. G. Špeta (2 přednášky).

Předchůdci Vladimíra Solovjova (2 přednášky). Filosofické dopisy Čaadajeva. Kirijevský a Chomjakov.

O fundamentálním projektu Solovjova (2 přednášky). Nábožensko-filosofické myšlení vně náboženství (2 přednášky). Obraz filosofie u Lva Šestova.

Publicisté v roli filosofů. Publicisté v roli proroků.

Anotace

Studijní předmět Ruské náboženské a filozofické myšlení XIX. a XX. století I. předpokládá seznámení studentů s problémem svébytnosti a s hlavními trendy vývoje ruského náboženského a filosofického myšlení tohoto období.

Především – chronologický – se zaměříme na rozbor dvou proudů ruské filosofie, které vznikly v XIX. století –

„slavjanofilové“ (Kirejevskij, Chomjakov), vystupující proti odchylkám k racionalizmu a mluvící o mystických filosofických kořenech, a „zapadnici“ (Čaadajev). Dále se zaměříme na výklad díla Vl. Solovjova a na jeho sofiologii. Student se seznámí s jiným pohledem na člověka a s konceptem „ruské idey“, která může pomoct lépe porozumět i současným trendům v politice a kultuře dnešního Ruska.

Výuka bude probíhat prostřednictvím aplikace MSTeams.

Distanční výuka bude probíhat prostřednictvím výukových materiálů, které budou studentům poskytnut a následně se probírat během konzultací anebo po netu.