Charles Explorer logo
🇬🇧

Iconography and Introduction to Ecclesiastical Art of the Christian East I

Class at Hussite Theological Faculty |
L0518

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Původ křesťanského obrazu a první ikony Spasitele a matky Boží (2 přednášky). Rané křesťanské umění a jeho symbolika (2 přednášky).

Smysl a obsah ikony (3 přednášky). Před-ikonoborecké období a Pato-šestý sněm a jeho učení o církevním obrazu (3 přednášky).

Technika ikony jako vyjádření bohosloví ikony (2 přednášky).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Studijní předmět Ikonografie a úvod do církevního umění křesťanského východu I. je zaměřen na seznámení s historickými, teologickými a filosofickými aspekty ikonografie a východokřesťanského umění. V kurzu se probírá historie vzniku křesťanského obrazu a specifika rané křesťanského umění a církevní umění v epoše sv.

Konstantína. Pohled na ikonu jako na „bohosloví v barvách“ umožní studentu lépe porozumět a uchopit některé problémy křesťanské antropologie (např. realitu osoby) a dokonce i otázky ryze dogmatické, jako např. vztah přirozeností a osoby.