Charles Explorer logo
🇬🇧

Iconography and Introduction to Ecclesiastical Art of the Christian East II

Class at Hussite Theological Faculty |
L0519

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Dějiny ikonoboreckého období (3 přednášky). Příčiny byzantského ikonoborectví (2 přednášky).

Teorie obrazu nahlížená perspektivou gnozeologických přístupů ikonoborců a uctívatelů ikon (2 přednášky). Origénes a prameny ikonoborecké gnozeologie (2 přednášky).

Jan z Damašku a patriarcha Nikefor jako „zakladatelé“ teologie ikony (2 přednášky). Ikonoborecké spory jako spory o statut hmoty (2 přednášky).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Studijní předmět Ikonografie a úvod do církevního umění křesťanského východu II. obsahově se navazuje na studijní předmět Ikonografie a úvod do církevního umění křesťanského východu I., a proto podmínkou pro účast na výuce je úspěšné absolvování předešlého kurzu. Jeho těžištěm je podrobný rozbor a analýza ikonoborectví jako

„hereze všech herezí“ – přehmat racionality a alternativního myšlení na úkor myšlení antinomického, vlastního právě pravoslavné epistemologii. Student by se měl seznámit se současnou úrovní bádání v problematice ikonoboreckých sporů, které umožní hlubší porozumění křesťanskému poselství.