Charles Explorer logo
🇨🇿

Ikonografie a úvod do církevního umění II.

Předmět na Husitská teologická fakulta |
L0521

Sylabus

Dějiny ikonoboreckého období (3 přednášky). Příčiny byzantského ikonoborectví (2 přednášky).

Teorie obrazu nahlížená perspektivou gnozeologických přístupů ikonoborců a uctívatelů ikon (2 přednášky). Origénes a prameny ikonoborecké gnozeologie (2 přednášky).

Jan z Damašku a patriarcha Nikefor jako „zakladatelé“ teologie ikony (2 přednášky). Ikonoborecké spory jako spory o statut hmoty (2 přednášky).

Anotace

Studijní předmět Ikonografie a úvod do církevního umění křesťanského východu II. obsahově se navazuje na studijní předmět Ikonografie a úvod do církevního umění křesťanského východu I., a proto podmínkou pro účast na výuce je úspěšné absolvování předešlého kurzu. Jeho těžištěm je podrobný rozbor a analýza ikonoborectví jako

„hereze všech herezí“ – přehmat racionality a alternativního myšlení na úkor myšlení antinomického, vlastního právě pravoslavné epistemologii. Student by se měl seznámit se současnou úrovní bádání v problematice ikonoboreckých sporů, které umožní hlubší porozumění křesťanskému poselství.

V případě přechodu na distanční výuku bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty. Bližší informace a pokyny k instalaci MS Teams: https://dl.cuni.cz/ms-teams/ a na https://htf.cuni.cz/HTF-747.html