Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Orthodox Dogmatics II

Class at Hussite Theological Faculty |
L0523

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Periodizace dějin dogmatických formulací.

Přednikájské období.

Ekumenické sněmy.

První ekumenický sněm.

Druhý ekumenický sněm.

Třetí ekumenický sněm.

Čtvrtý ekumenický sněm.

Pátý ekumenický sněm.

Šestý ekumenický sněm.

Sedmý ekumenický sněm.

Synodik

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Úvod do pravoslavné dogmatiky II navazuje na Úvod do pravoslavné dogmatiky I a hlavní důraz výkladu je kladen na získání základního přehledu o všeobecných sněmech (ekumenických koncilech). Snaží tak se dát studentovi během přednášek základní znalost dějin dogmatických formulací prvního tisíciletí. Tato znalost bude postupně doplňována v jednotlivých semestrech Pravoslavné dogmatiky. Pro zápis do předmětu je doporučeno absolvování

Úvodu do pravoslavné dogmatiky I.

Výuka může probíhat dle situace prezenčně/hybridně/online. V případě přechodu na distanční výuku bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty. Předmět bude zakončen prezenční/online zkouškou.