Charles Explorer logo
🇬🇧

Orthodox Liturgy II

Class at Hussite Theological Faculty |
L0525

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Proskomidie.

Liturgie sv. Jana Zlatoústého (liturgie katechumenů, liturgie věrných). Liturgie sv. Basila Velikého (liturgie katechumenů, liturgie věrných).

Zvláštnosti archijerejské liturgie.

Liturgie předem posvěcených darů.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Studijní předmět Pravoslavná liturgika II. se soustředí na výklad a analýzu eucharistické liturgie pravoslavné církve.

Podrobně prochází všechny tři části liturgie – proskomidii – liturgii katechumenů a liturgii věrných (věřících) ve dvou jejich nejčastějších podobách, tj. v liturgii sv. Jana Zlatoústého a v liturgii sv. Basila Velikého. Student získává znalost a pochopení dějin, smyslu a obsahu jednotlivých částí a modliteb eucharistické liturgie a seznamuje se se strukturou Liturgie předem posvěcených darů.