Charles Explorer logo
🇬🇧

Orthodox Dogmatics I

Class at Hussite Theological Faculty |
L0526

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Trojice v Písmu.

Trojice v přednikájském období.

Učení o Trojici 1. a 2. ekumenického sněmu.

Trojiční terminologie. Jednota a Trojice.

Podstata a hypostase.

Vycházení Ducha Svatého.

Podstata - hypostase - energie.

Trojice v modlitbě a v životě.

Pneumatologie.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Pravoslavná dogmatika I. se věnuje pravoslavnému učení o Trojici – Triadologii. Prochází dějiny konstituce trojičních věroučných formulací od novozákonní doby do 2. ekumenického koncilu i pozdější reflexe v souvislosti se sporem o Filioque. Dále systematicky vykládá jednotlivé věroučné formulace a vysvětluje klíčové pojmy.

Student tak získá znalosti a pochopení pojmů a formulací, které jsou věroučně určující pro trojiční dogma. Pro zápis do předmětu se předpokládá absolvování Úvodu do pravoslavné dogmatiky.

V případě přechodu na distanční výuku bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty. Předmět bude zakončen prezenčním/online kolokviem.